Teikiamos teisinės paslaugos
Advokato Donato Ramanausko kontoroje teikiamos teisinės paslaugos apima bet kokios rūšies teisinio pobūdžio darbą, reikalingą iškilusiai teisinei problemai išspręsti, įskaitant, bet neapsiribojant, konsultacijų teikimą; teisinį situacijos vertinimą; teisinės išvados pateikimą; derybų organizavimą/vedimą; pokalbius ir susirašinėjimus su Klientu; Kliento pateiktų dokumentų, aktualių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, teismų praktikos bei bylos faktų teisinę analizę; bet kokių procesinių dokumentų rengimą; atstovavimą ir gynybą visuose Lietuvos Respublikos teismuose, įmonėse, įstaigose, institucijose, organizacijose, taip pat vykdymo procese ir kt. 


Žemiau pateikiamos sritys, kuriose teikiamos teisinės paslaugos: 

  • Administracinės teisės - ginčų su viešojo administravimo subjektais sprendimas; viešojo administravimo subjektų veiksmų (veikimo/neveikimo) apskundimas; individualių administracinių sprendimų (aktų) teisinis vertinimas, šių sprendimų (aktų) apskundimas.
  • Administracinių nusižengimų teisės - atstovavimas administracinio nusižengimo teisenos metu; paskirtos nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės teisinis vertinimas, nutarimų apskundimas; skundų dėl nepaskirtos administracinio poveikio priemonės - draudimo vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, rengimas.
  • Baudžiamosios teisės - gynyba ikiteisminio tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu; nukentėjusiojo atstovavimas ikiteisminio tyrimo ir teisminio bylos nagrinėjimo metu; nuosprendžių apskundimas.
  • Daiktinės teisės - ginčų tarp bendraturčių sprendimas; nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymas; nekilnojamojo turto atidalijimas; naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymas; servituto nustatymas/panaikinimas; uzufrukto nustatymas/panaikinimas; turto administratoriaus nustatymas/panaikinimas.
  • Paveldėjimo teisės - ginčų tarp įpėdinių sprendimas; palikimo priėmimo teisėtumo ir išduoto paveldėjimo teisės liudijimo ginčijimas; asmeninio testamento tvirtinimas; testamento ginčijimas; termino palikimui priimti atnaujinimas; palikimo priėmimo faktiniu valdymu nustatymas; palikimo administratoriaus nustatymas.
  • Skolų išieškojimo - skolų ikiteisminis ir teisminis išieškojimas.
  • Sutarčių teisės - sutarčių projektų rengimas; sutarčių teisinis vertinimas; sutarčių nutraukimo klausimų  sprendimas; sutarčių nuginčijimas; sutarčių pripažinimas negaliojančiomis.
  • Šeimos teisės - pagalba vykdant privalomąją mediaciją; santuokos nutraukimas; santuokos metu įgyto turto padalijimo klausimai; tėvystės nustatymas/nuginčijimas; nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas/pakeitimas; išlaikymo nepilnamečiam vaikui nustatymas/pakeitimas; bendravimo tvarkos su nepilnamečiu vaiku nustatytas/pakeitimas; išlaikymo pilnamečiam vaikui nustatymas; teismo leidimo parduoti/įkeisti nekilnojamąjį daiktą, kuris yra šeimos turtas, gavimas; teismo leidimo priimti/atsisakyti priimti palikimą nepilnamečio vaiko vardu gavimas; tėvų ar vieno iš jų valdžios apribojimo nustatymas/panaikinimas; įvaikinimas; rūpybos nustatymas pilnamečiam asmeniui; asmens pripažinimas neveiksniu ar ribotai veiksniu.
  • Žalos atlyginimo - ginčų dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo sprendimas.

*Išdėstytas teikiamų teisinių paslaugų sąrašas nėra baigtinis.